About us

Varför Tabata of Hope?

85% av alla barn som får cancer i Sverige överlever. Mycket tack vare resultaten av den forskning som bedrivs genom finansiella medel från  Barncancerfonden.

Men 85% överlevnad är fortfarande för lite. För att forskningen ska kunna fortsätta och utvecklas, för att fler barn ska både överleva sin cancer och kunna leva ett gott liv efter cancern, behövs pengar!

Därför har  Team Rynkeby – Lund initierat #TABATAOFHOPE   tillsammans med  DIGITAL.TABATA,  för att tillsammans samla in pengar till Barncancerfonden.

Nu bjuder vi in hela Sverige att delta i ett träningspass och samtidigt bidra till det mest värdefulla vi har – barnen.